วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

งานวันเกษตรงานและกินทุเรียนกมลา


กลุ่มเกษตรกรชาวกมลาร่วมกับอบต.กมลา จัดงานวันเกษตรกมลา และงานกินทุเรียนกมลามีผู้สนใจเข้าเที่ยวงานและกินทุเรียนกันล้นหลามทุเรียนนับพันลูกหมดลงอย่างรวดเร็ว
                 เมื่อเวลา 09.30 น วันที่ 6 ก.ค.56 ที่ ลานหน้า อบต.กมลาได้มีการจัดโครงการวันเกษตรตำบลกมลาและงานกินทุเรียนกมลา ซึ่งอบต.กมลาร่วมกับกลุ่มเกษตรกรชาวกมลาจัดขึ้น
โดยมีนายเรวัต อารีรอบ สส.ภูเก็ต เป็นประธาน เปิดงาน นายการุณ ศรีเด่น นายกอบต.กมลา ประธานจัดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกันมากมาย นายกอบต.กมลาได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ว่า
เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรตำบลกมลาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เพื่อให้เกษตรได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเป็นการแนะนำให้บุคคลภายนอกได้รู้จักทุเรียนกมลาซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดภูเก็ต ภายในงานจัดให้มีการประกวดทุเรียน ประกวดสะตอ ประกวดส้มควาย หรือส้มแขก ประกวดการสานรังครอบลูกจำปาดะ
และมีการแข่งขันหิ้วทุเรียน ปรากฏว่ามีประชาชนชาวตำบลกมลาและชาวจังหวัดภูเก็ต
เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม และต่างกินทุเรียนกันอิ่มหน่ำสำราญ นำทุเรียนกลับไปทานที่บ้านคนละลูกสอง จนทุเรียนนับพันลูกหมดลงภายใน 1 ชม.
สำหรับผลการแข่งขันประกวดทุเรียนมีดังนี้
รางวัลที่ 1   ชื่อทุเรียนท้ายบุ๋ม ของนายสมุทร เสมอเพื่อน ชาวทุเรียนบ้านหัวควน
รางวัลที่ 2   นายอุดม  เสน่ห์   รางวัลที่ 3 นายเฉลิม คะหาปะนะ
รางวัลชมเชย  นายสะอาด อะนะบุหรง และ ของนางรอยะห์ ยาดี
ผลการประกวดสะตอมีดังนี้
รางวัลที่ 1 สวนนายเดขา เป็นสุข   รางวัลที่ 2  สวนนางจินตนา ศรีเด่น  รางวัลที่ 3
สวนนายสะอาด อะนะบุหรง

..รายงานโดย..นิรุจน์ กมลาวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อบต.ไม้ขาว จับมือ สภ.ท่าฉัตรไชย จัดโครงการต่อต้านยาเสพติดในรั้วโรงเรียน


องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าฉัตรไชย เปิดโครงการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน สร้างภูมิคุ้มกัน ปลุกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนตามนโยบายของรัฐบาล
      
       เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 ก.พ.56 ที่โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายวิรัช มาแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว เป็นประธานเปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมี พ.ต.ท.จรัญ บุญโสภาพ สารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรท่าฉัตรไชย คณะครู นักเรียน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
      
       ซึ่ง นายวิรัช กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างเด็ดขาดและยั่งยืน โดยทางศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติกแห่งชาติ (ศพส.) มีมติเห็นชอบและมีเป้าหมายให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่ เน้นเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งในระดับชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตสำนึก และเจตคติของประชาชนให้เข้าถึงพิษภัยของยาเสพติด สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดทุกประเภท
      
       นอกจากนี้ รองนายก อบต.ไม้ขาวกล่าวต่อว่า การจัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียนนั้น เป็นการควบคุมการขยายตัวของปัญหายาเสพติด และลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งปลุกจิตสำนึกของเด็กนักเรียน เยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด สร้างคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป
โดย.. ASTV Manager ภาคใต้

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

อบต.กมลาจัดการแข่งขันตกปลาทรายและตกปลาด้วยเรือหางยาว ในงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “กมลาเฟสติวัล 2013”
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 15 ม.ค. 56 ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ณ หาดกมลา ปี 2556 โดยมี นายชาญชัย ดวงจิตต์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานภูเก็ต นายอภิสรรค์ สง่าศรี นายอำเภอกะทู้ นายการุณ ศรีเด่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักท่องเที่ยวชาวไทย และประชาชนชาวกมลาเข้าร่วม
นายการุณ ศรีเด่น นายกอบต.กมลา กล่าว่า หาดกมลาก็เป็นอีกหาดหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากหาดแห่งนี้เงียบสงบ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวและพักตามโรงแรมต่างๆในกมลาเป็นจำนวนมากเป็นผลให้เศรษฐกิจในแต่ละปีมีเงินสะพัดหลายล้านบาท อีกทั้งมีสถานที่พักตากอากาศที่มีชื่อเสียง ตลอดจนธุรกิจการให้บริการนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น การแสดงโชว์ของภูเก็ตแฟนตาซี ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
สำหรับการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวตำบลกมลา ประจำปี 2556 ภายใต้ชื่องาน “กมลาเฟสติวัล 2013 (Kamala Festival 2013)” ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2556 ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี หาดกมลา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของหาดกมลาตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์หาดกมลาให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งจะมีกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืน ตั้งแต่วันที่15ถึง 17 มกราคม 2556 
สำหรับกิจกรรมในงานที่โดดเด่นคือการแข่งขันตกปลาทราย ริมหาดกมลาและการแข่งขันตกปลาโดยใช้เรือหางยาวของชาวกมลา ในส่วนของการตกปลาทรายนั้นมีชาวกมลาส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงผู้สูงอายุ เข่าร่วมการแข่งจำนวน 40 ท่าน เริ่มตกตั้งแต่เวลา 08.00น สิ้นสุด เวลา09.00 น  ผลของการแข่งตกปลาทราย มีดังนี้
อันดับ1 ได้แก่ คุณแป๋ว  สาริยา ตกได้ 1 กิโล  1 ขีด ได้รับรางวัล 2000 บาท  อันดับที่ 2  นางมุกดา ยาดี ตกได้ 1 กิโล ได้รับรางวัล 1000 บาท ที่ 3 คือ นางวะหาบ ราเด่น  ตกได้ 8 ขีด ได้รับรางรางวัล 1000 บาท ส่วนที่ 4 คือ นางเรวดี สร้างเมืองตกได้ขีด ได้รับรางวัล 500 บาท ส่วนอื่นๆมีนางฟารีด้า คะหาปะนะ  นางบุปผา สละกม นางเขียว เด่นศิริ  ตกได้คนละ 5 ขีด ได้รับไป คนละ 500 บาท โดยมีนายนพพร กรุณา รองนายกอบต.กมลาเป็นผู้มอบรางวัล
สำหรับผลการแข่งตกปลาด้วยเรือหางยาวซึ่งเริ่มการแข่งขันและออกหาปลาในทะเลตั้งวันที่ 16 มกราคม จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2556 และได้นำมาให้คณะกรรมตรวจสอบและชั่งน้ำหนัก ผลปรากฏดังนี้
อันดับที่ 1 ได้แก่ นายนิคม มีสุข ทีมโพ๊ะตอก ตกปลาได้ 35.5 กิโลกรัม ที่2 ทีมน้องอันดา ตกได้ 35.2 กิโลกรัม และที่ 3 ได้แก่ทีมตัสนีม ตกได้31.8กิโลกรัม สำหรับปีนี้มีเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 17 ลำ
รายงานโดย..นิรุจน์/กมลา

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อบต.เชิงทะเลเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดสุรินทร์


อบต.เชิงทะเลเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดสุรินทร์ บริการข้อมูลข่าวสาร ดูแลความปลอดภัย และรับเรื่องราวร้องทุกข์นักท่องเที่ยวที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
      
       
นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดสุรินทร์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมี นายมาแอน สำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต.เชิงทะเล ประชาชน เข้าร่วม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555
      
       
นายมาแอน สำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล กล่าวว่า ตำบลเชิงทะเลมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีชายหาดทรายทอดยาวทั้งตำบล มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลได้รับความสะดวก ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่พัก เส้นทางคมนาคม การบริการข้อมูลด้านบริการ รวมไปถึงได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัย
                อบต.เชิงทะเลจึงได้จัดตั้ง และปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดสุรินทร์ พร้อมที่จะให้บริการต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในพื้นที่ จัดส่งเจ้าหน้าที่สลับผลัดเปลี่ยนมาปฎิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ อบต.เชิงทะเล ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดสุรินทร์แห่งนี้ด้วย ซึ่งเป็นการบูรณาการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ยังจะเกิดประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว สถานประกอบการในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ ภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต และประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นในสายตานักท่องเที่ยว
      
       
ด้านนายไมตรี กล่าวว่า การเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ถือเป็นนโยบายของจังหวัดที่จะดูแลนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยจะมีการอำนวยความสะดวกในส่วนต่างๆ ทั้งเรื่องข้อมูลข่าวสาร ที่พัก เส้นทาง และการดูแลความปลอดภัย ตลอดจนการกำกับมิให้ผู้ประกอบการร้านค้าเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ที่สำคัญ ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นสถานที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อมีกรณีเกิดประสบภัยต่างๆ
      
       
อย่างไรก็ตาม จะมีการบูรณาการการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้ประกอบในพื้นที่ในทุกๆ ด้าน ซึ่งจะเกิดผลดีต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อบต.ไม้ขาวภูเก็ตจัดงานเปิดหาด ผู้ว่าฯ ย้ำดูแลสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย


อบต.ไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต จัดงานเปิดหาด ต.ไม้ขาว ประจำปี 2555 หวังส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผู้ว่าฯ ย้ำช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
                 เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่บริเวณพรุเจ๊ะสัน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีงานเปิดหาดตำบลไม้ขาว ประจำปี 2555” ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจัดขึ้น โดยมีนายวิรัต มาแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน และนักท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พ.ย.2555
          นายวิรัต มาแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ ว่า สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ได้ดำเนินการสนับสนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ว่าด้วยเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน อันหมายถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรพัฒนาชุมชน
          ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว จึงกำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พ.ย.55 ทั้งนี้เ พื่อสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ สมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน ตลอดจนทุกภาคีเครือข่ายได้มาพบปะเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานพัฒนาที่ได้ร่วมกันดำเนินมาตลอดเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สู่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
           สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลไม้ขาว กิจกรรมลานวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวตำบลไม้ขาว ซึ่งมีการสาธิตการทำขนมพื้นเมือง เช่น ขนมจาก ขนมโค ขนมครก รวมทั้งมีการสาธิตการเย็บจากเพื่อนำไปใช้สำหรับมุงหลังคา การสานกระเป๋า และอื่นๆ นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งโรงแรมในพื้นที่เข้าร่วม และการแสดงของเยาวชน ประชาชน และศิลปิน
           นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน แต่สิ่งหนึ่งที่อยากฝาก และขอให้ทุกคนร่วมกันทำเพื่อรักษาการท่องเที่ยวของไม้ขาวของจังหวัดภูเก็ตให้ยั่งยืนทุกคนจะต้องร่วมกันรักษาเรื่องของสิ่งแวดล้อม เรื่องของความสะอาด เพราะไม้ขาวเป็นเมืองหน้าด่านของจังหวัดภูเก็ต เรื่องของสิ่งแวดล้อม เรื่องของความสวยงาม เรื่องของความสะอาดจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก นอกจากนั้น ยังฝากให้ช่วยกันดูแลเรื่องของความปลอดภัยทั้งในส่วนของประชาชน และนักท่องเที่ยว เน้นย้ำเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอย่าให้เกิดขึ้น เพราะถ้าเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง
ข้อมูลจาก.. ASTVผู้จัดการออนไลน์