วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อบต.ไม้ขาวภูเก็ตจัดงานเปิดหาด ผู้ว่าฯ ย้ำดูแลสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย


อบต.ไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต จัดงานเปิดหาด ต.ไม้ขาว ประจำปี 2555 หวังส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผู้ว่าฯ ย้ำช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
                 เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่บริเวณพรุเจ๊ะสัน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีงานเปิดหาดตำบลไม้ขาว ประจำปี 2555” ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจัดขึ้น โดยมีนายวิรัต มาแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน และนักท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พ.ย.2555
          นายวิรัต มาแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ ว่า สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ได้ดำเนินการสนับสนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ว่าด้วยเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน อันหมายถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรพัฒนาชุมชน
          ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว จึงกำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พ.ย.55 ทั้งนี้เ พื่อสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ สมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน ตลอดจนทุกภาคีเครือข่ายได้มาพบปะเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานพัฒนาที่ได้ร่วมกันดำเนินมาตลอดเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สู่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
           สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลไม้ขาว กิจกรรมลานวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวตำบลไม้ขาว ซึ่งมีการสาธิตการทำขนมพื้นเมือง เช่น ขนมจาก ขนมโค ขนมครก รวมทั้งมีการสาธิตการเย็บจากเพื่อนำไปใช้สำหรับมุงหลังคา การสานกระเป๋า และอื่นๆ นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งโรงแรมในพื้นที่เข้าร่วม และการแสดงของเยาวชน ประชาชน และศิลปิน
           นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน แต่สิ่งหนึ่งที่อยากฝาก และขอให้ทุกคนร่วมกันทำเพื่อรักษาการท่องเที่ยวของไม้ขาวของจังหวัดภูเก็ตให้ยั่งยืนทุกคนจะต้องร่วมกันรักษาเรื่องของสิ่งแวดล้อม เรื่องของความสะอาด เพราะไม้ขาวเป็นเมืองหน้าด่านของจังหวัดภูเก็ต เรื่องของสิ่งแวดล้อม เรื่องของความสวยงาม เรื่องของความสะอาดจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก นอกจากนั้น ยังฝากให้ช่วยกันดูแลเรื่องของความปลอดภัยทั้งในส่วนของประชาชน และนักท่องเที่ยว เน้นย้ำเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอย่าให้เกิดขึ้น เพราะถ้าเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง
ข้อมูลจาก.. ASTVผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป