วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

งานวันเกษตรงานและกินทุเรียนกมลา


กลุ่มเกษตรกรชาวกมลาร่วมกับอบต.กมลา จัดงานวันเกษตรกมลา และงานกินทุเรียนกมลามีผู้สนใจเข้าเที่ยวงานและกินทุเรียนกันล้นหลามทุเรียนนับพันลูกหมดลงอย่างรวดเร็ว
                 เมื่อเวลา 09.30 น วันที่ 6 ก.ค.56 ที่ ลานหน้า อบต.กมลาได้มีการจัดโครงการวันเกษตรตำบลกมลาและงานกินทุเรียนกมลา ซึ่งอบต.กมลาร่วมกับกลุ่มเกษตรกรชาวกมลาจัดขึ้น
โดยมีนายเรวัต อารีรอบ สส.ภูเก็ต เป็นประธาน เปิดงาน นายการุณ ศรีเด่น นายกอบต.กมลา ประธานจัดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกันมากมาย นายกอบต.กมลาได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ว่า
เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรตำบลกมลาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เพื่อให้เกษตรได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเป็นการแนะนำให้บุคคลภายนอกได้รู้จักทุเรียนกมลาซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดภูเก็ต ภายในงานจัดให้มีการประกวดทุเรียน ประกวดสะตอ ประกวดส้มควาย หรือส้มแขก ประกวดการสานรังครอบลูกจำปาดะ
และมีการแข่งขันหิ้วทุเรียน ปรากฏว่ามีประชาชนชาวตำบลกมลาและชาวจังหวัดภูเก็ต
เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม และต่างกินทุเรียนกันอิ่มหน่ำสำราญ นำทุเรียนกลับไปทานที่บ้านคนละลูกสอง จนทุเรียนนับพันลูกหมดลงภายใน 1 ชม.
สำหรับผลการแข่งขันประกวดทุเรียนมีดังนี้
รางวัลที่ 1   ชื่อทุเรียนท้ายบุ๋ม ของนายสมุทร เสมอเพื่อน ชาวทุเรียนบ้านหัวควน
รางวัลที่ 2   นายอุดม  เสน่ห์   รางวัลที่ 3 นายเฉลิม คะหาปะนะ
รางวัลชมเชย  นายสะอาด อะนะบุหรง และ ของนางรอยะห์ ยาดี
ผลการประกวดสะตอมีดังนี้
รางวัลที่ 1 สวนนายเดขา เป็นสุข   รางวัลที่ 2  สวนนางจินตนา ศรีเด่น  รางวัลที่ 3
สวนนายสะอาด อะนะบุหรง

..รายงานโดย..นิรุจน์ กมลาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป