วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

งานวันเกษตรงานและกินทุเรียนกมลา


กลุ่มเกษตรกรชาวกมลาร่วมกับอบต.กมลา จัดงานวันเกษตรกมลา และงานกินทุเรียนกมลามีผู้สนใจเข้าเที่ยวงานและกินทุเรียนกันล้นหลามทุเรียนนับพันลูกหมดลงอย่างรวดเร็ว
                 เมื่อเวลา 09.30 น วันที่ 6 ก.ค.56 ที่ ลานหน้า อบต.กมลาได้มีการจัดโครงการวันเกษตรตำบลกมลาและงานกินทุเรียนกมลา ซึ่งอบต.กมลาร่วมกับกลุ่มเกษตรกรชาวกมลาจัดขึ้น
โดยมีนายเรวัต อารีรอบ สส.ภูเก็ต เป็นประธาน เปิดงาน นายการุณ ศรีเด่น นายกอบต.กมลา ประธานจัดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกันมากมาย นายกอบต.กมลาได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ว่า
เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรตำบลกมลาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เพื่อให้เกษตรได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเป็นการแนะนำให้บุคคลภายนอกได้รู้จักทุเรียนกมลาซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดภูเก็ต ภายในงานจัดให้มีการประกวดทุเรียน ประกวดสะตอ ประกวดส้มควาย หรือส้มแขก ประกวดการสานรังครอบลูกจำปาดะ
และมีการแข่งขันหิ้วทุเรียน ปรากฏว่ามีประชาชนชาวตำบลกมลาและชาวจังหวัดภูเก็ต
เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม และต่างกินทุเรียนกันอิ่มหน่ำสำราญ นำทุเรียนกลับไปทานที่บ้านคนละลูกสอง จนทุเรียนนับพันลูกหมดลงภายใน 1 ชม.
สำหรับผลการแข่งขันประกวดทุเรียนมีดังนี้
รางวัลที่ 1   ชื่อทุเรียนท้ายบุ๋ม ของนายสมุทร เสมอเพื่อน ชาวทุเรียนบ้านหัวควน
รางวัลที่ 2   นายอุดม  เสน่ห์   รางวัลที่ 3 นายเฉลิม คะหาปะนะ
รางวัลชมเชย  นายสะอาด อะนะบุหรง และ ของนางรอยะห์ ยาดี
ผลการประกวดสะตอมีดังนี้
รางวัลที่ 1 สวนนายเดขา เป็นสุข   รางวัลที่ 2  สวนนางจินตนา ศรีเด่น  รางวัลที่ 3
สวนนายสะอาด อะนะบุหรง

..รายงานโดย..นิรุจน์ กมลา











วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อบต.ไม้ขาว จับมือ สภ.ท่าฉัตรไชย จัดโครงการต่อต้านยาเสพติดในรั้วโรงเรียน


องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าฉัตรไชย เปิดโครงการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน สร้างภูมิคุ้มกัน ปลุกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนตามนโยบายของรัฐบาล
      
       เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 ก.พ.56 ที่โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายวิรัช มาแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว เป็นประธานเปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมี พ.ต.ท.จรัญ บุญโสภาพ สารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรท่าฉัตรไชย คณะครู นักเรียน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
      
       ซึ่ง นายวิรัช กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างเด็ดขาดและยั่งยืน โดยทางศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติกแห่งชาติ (ศพส.) มีมติเห็นชอบและมีเป้าหมายให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่ เน้นเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งในระดับชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตสำนึก และเจตคติของประชาชนให้เข้าถึงพิษภัยของยาเสพติด สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดทุกประเภท
      
       นอกจากนี้ รองนายก อบต.ไม้ขาวกล่าวต่อว่า การจัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียนนั้น เป็นการควบคุมการขยายตัวของปัญหายาเสพติด และลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งปลุกจิตสำนึกของเด็กนักเรียน เยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด สร้างคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป
โดย.. ASTV Manager ภาคใต้

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

อบต.กมลาจัดการแข่งขันตกปลาทรายและตกปลาด้วยเรือหางยาว ในงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “กมลาเฟสติวัล 2013”




เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 15 ม.ค. 56 ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ณ หาดกมลา ปี 2556 โดยมี นายชาญชัย ดวงจิตต์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานภูเก็ต นายอภิสรรค์ สง่าศรี นายอำเภอกะทู้ นายการุณ ศรีเด่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักท่องเที่ยวชาวไทย และประชาชนชาวกมลาเข้าร่วม
นายการุณ ศรีเด่น นายกอบต.กมลา กล่าว่า หาดกมลาก็เป็นอีกหาดหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากหาดแห่งนี้เงียบสงบ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวและพักตามโรงแรมต่างๆในกมลาเป็นจำนวนมากเป็นผลให้เศรษฐกิจในแต่ละปีมีเงินสะพัดหลายล้านบาท อีกทั้งมีสถานที่พักตากอากาศที่มีชื่อเสียง ตลอดจนธุรกิจการให้บริการนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น การแสดงโชว์ของภูเก็ตแฟนตาซี ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
สำหรับการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวตำบลกมลา ประจำปี 2556 ภายใต้ชื่องาน “กมลาเฟสติวัล 2013 (Kamala Festival 2013)” ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2556 ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี หาดกมลา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของหาดกมลาตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์หาดกมลาให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งจะมีกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืน ตั้งแต่วันที่15ถึง 17 มกราคม 2556 
สำหรับกิจกรรมในงานที่โดดเด่นคือการแข่งขันตกปลาทราย ริมหาดกมลาและการแข่งขันตกปลาโดยใช้เรือหางยาวของชาวกมลา ในส่วนของการตกปลาทรายนั้นมีชาวกมลาส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงผู้สูงอายุ เข่าร่วมการแข่งจำนวน 40 ท่าน เริ่มตกตั้งแต่เวลา 08.00น สิ้นสุด เวลา09.00 น  ผลของการแข่งตกปลาทราย มีดังนี้
อันดับ1 ได้แก่ คุณแป๋ว  สาริยา ตกได้ 1 กิโล  1 ขีด ได้รับรางวัล 2000 บาท  อันดับที่ 2  นางมุกดา ยาดี ตกได้ 1 กิโล ได้รับรางวัล 1000 บาท ที่ 3 คือ นางวะหาบ ราเด่น  ตกได้ 8 ขีด ได้รับรางรางวัล 1000 บาท ส่วนที่ 4 คือ นางเรวดี สร้างเมืองตกได้ขีด ได้รับรางวัล 500 บาท ส่วนอื่นๆมีนางฟารีด้า คะหาปะนะ  นางบุปผา สละกม นางเขียว เด่นศิริ  ตกได้คนละ 5 ขีด ได้รับไป คนละ 500 บาท โดยมีนายนพพร กรุณา รองนายกอบต.กมลาเป็นผู้มอบรางวัล
สำหรับผลการแข่งตกปลาด้วยเรือหางยาวซึ่งเริ่มการแข่งขันและออกหาปลาในทะเลตั้งวันที่ 16 มกราคม จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2556 และได้นำมาให้คณะกรรมตรวจสอบและชั่งน้ำหนัก ผลปรากฏดังนี้
อันดับที่ 1 ได้แก่ นายนิคม มีสุข ทีมโพ๊ะตอก ตกปลาได้ 35.5 กิโลกรัม ที่2 ทีมน้องอันดา ตกได้ 35.2 กิโลกรัม และที่ 3 ได้แก่ทีมตัสนีม ตกได้31.8กิโลกรัม สำหรับปีนี้มีเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 17 ลำ
รายงานโดย..นิรุจน์/กมลา

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อบต.เชิงทะเลเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดสุรินทร์


อบต.เชิงทะเลเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดสุรินทร์ บริการข้อมูลข่าวสาร ดูแลความปลอดภัย และรับเรื่องราวร้องทุกข์นักท่องเที่ยวที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
      
       
นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดสุรินทร์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมี นายมาแอน สำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต.เชิงทะเล ประชาชน เข้าร่วม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555
      
       
นายมาแอน สำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล กล่าวว่า ตำบลเชิงทะเลมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีชายหาดทรายทอดยาวทั้งตำบล มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลได้รับความสะดวก ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่พัก เส้นทางคมนาคม การบริการข้อมูลด้านบริการ รวมไปถึงได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัย
                อบต.เชิงทะเลจึงได้จัดตั้ง และปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดสุรินทร์ พร้อมที่จะให้บริการต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในพื้นที่ จัดส่งเจ้าหน้าที่สลับผลัดเปลี่ยนมาปฎิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ อบต.เชิงทะเล ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดสุรินทร์แห่งนี้ด้วย ซึ่งเป็นการบูรณาการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ยังจะเกิดประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว สถานประกอบการในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ ภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต และประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นในสายตานักท่องเที่ยว
      
       
ด้านนายไมตรี กล่าวว่า การเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ถือเป็นนโยบายของจังหวัดที่จะดูแลนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยจะมีการอำนวยความสะดวกในส่วนต่างๆ ทั้งเรื่องข้อมูลข่าวสาร ที่พัก เส้นทาง และการดูแลความปลอดภัย ตลอดจนการกำกับมิให้ผู้ประกอบการร้านค้าเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ที่สำคัญ ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นสถานที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อมีกรณีเกิดประสบภัยต่างๆ
      
       
อย่างไรก็ตาม จะมีการบูรณาการการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้ประกอบในพื้นที่ในทุกๆ ด้าน ซึ่งจะเกิดผลดีต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อบต.ไม้ขาวภูเก็ตจัดงานเปิดหาด ผู้ว่าฯ ย้ำดูแลสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย


อบต.ไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต จัดงานเปิดหาด ต.ไม้ขาว ประจำปี 2555 หวังส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผู้ว่าฯ ย้ำช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
                 เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่บริเวณพรุเจ๊ะสัน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีงานเปิดหาดตำบลไม้ขาว ประจำปี 2555” ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจัดขึ้น โดยมีนายวิรัต มาแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน และนักท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พ.ย.2555
          นายวิรัต มาแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ ว่า สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ได้ดำเนินการสนับสนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ว่าด้วยเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน อันหมายถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรพัฒนาชุมชน
          ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว จึงกำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พ.ย.55 ทั้งนี้เ พื่อสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ สมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน ตลอดจนทุกภาคีเครือข่ายได้มาพบปะเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานพัฒนาที่ได้ร่วมกันดำเนินมาตลอดเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สู่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
           สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลไม้ขาว กิจกรรมลานวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวตำบลไม้ขาว ซึ่งมีการสาธิตการทำขนมพื้นเมือง เช่น ขนมจาก ขนมโค ขนมครก รวมทั้งมีการสาธิตการเย็บจากเพื่อนำไปใช้สำหรับมุงหลังคา การสานกระเป๋า และอื่นๆ นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งโรงแรมในพื้นที่เข้าร่วม และการแสดงของเยาวชน ประชาชน และศิลปิน
           นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน แต่สิ่งหนึ่งที่อยากฝาก และขอให้ทุกคนร่วมกันทำเพื่อรักษาการท่องเที่ยวของไม้ขาวของจังหวัดภูเก็ตให้ยั่งยืนทุกคนจะต้องร่วมกันรักษาเรื่องของสิ่งแวดล้อม เรื่องของความสะอาด เพราะไม้ขาวเป็นเมืองหน้าด่านของจังหวัดภูเก็ต เรื่องของสิ่งแวดล้อม เรื่องของความสวยงาม เรื่องของความสะอาดจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก นอกจากนั้น ยังฝากให้ช่วยกันดูแลเรื่องของความปลอดภัยทั้งในส่วนของประชาชน และนักท่องเที่ยว เน้นย้ำเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอย่าให้เกิดขึ้น เพราะถ้าเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง
ข้อมูลจาก.. ASTVผู้จัดการออนไลน์